Thanyanan Watcharathanyachat

ขอบคุณครูจินมากค่า ได้ประโยชน์จากไลฟ์วันนี้มากเลยค่ะ ฟังแล้วเข้าใจการเลือกวัตถุประสงค์ในการยิงโฆษณามากขึ้น จากเมื่อก่อนที่ยังงงๆว่าจะเลือกวัตถุประสงค์ไหนยังไงดี รวมถึงได้ทริคในการเขียนคอนเท้นให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ให้มีประโยคที่ช่วยให้คน call to action อะไรบางอย่างกับโพสของเรา รวมถึงการยิง IG กับ conversion ยังไม่เคยลองยิงจากตัวจัดการโฆษณาเลย จะนำความรู้วันนี้ไปปรับใช้นะคะ ขอบคุณครูจินมากๆค่า

This entry was posted in . Bookmark the permalink.