Sunanta Thongsiri

ชอบ ประทับใจในการสอน การแนะนำ พูดคุยที่เข้าใจง่ายคะได้ความรู้มากขึ้นจากที่ไม่เคยรู้
ขอบคุณครูจินมากๆคะที่ให้ความรู้ตลอด

This entry was posted in . Bookmark the permalink.