ธัญญพัทธ์ บุญศิริจิรพงษ์

ประทับใจครูจินมากค่ะ
ได้นำความรู้มาปรับใช้ในดารยิงแอดโฆษณาหลายๆรูปแบบ ได้ยอดเพิ่มขึ้นค่ะ

This entry was posted in . Bookmark the permalink.