Tag Archives: Jinny Sale page

Sale Page สำคัญกับธุรกิจยังไง?

Sale-Page-คืออะไร-สำคัญกับธุรกิจยังไง

“อยากทำให้ต้นทุนถูกลงอีกเท่าตัว Sale Page คือทางเลือกของเพื่อนๆ”

อีกหนึ่งเคล็ด (ไม่) ลับที่จินอยากแชร์ให้เพื่อนๆ นั่นก็คือการทำ Sale Page เพื่อกระตุ้นยอดขาย แล้ว Sale Page คืออะไร? Sale Page คือเว็บไซต์หน้าเดียวที่ออกแบบมาเพื่อการขายโดยเฉพาะ เราสามารถเพิ่มรูป ข้อมูล วีดีโอ และยังสร้างระบบการขายได้แบบมืออาชีพ นอกจากนี้ยังมีระบบหลังบ้านให้เราดูข้อมูลต่างๆ