Tag Archives: Inspire

เมื่อคุณคิดบวกสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้น

เมื่อคุณคิดบวกสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้น

อยากประสบความสำเร็จเหมือนคนอื่นเขา ก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนว่าอะไรที่ควบคุมได้หรืออะไรที่ควบคุมไม่ได้ “ความคิด”ของเราคือสิ่งที่เราสามารถคุมได้ ทุกวันนี้มีปัญหาโลกแตกมากมายเกิดขึ้นถ้าปล่อยใจไหลตามคงจะมีแต่ความทุกข์