Tag Archives: ยิงแอดConversion

สิ่งที่ต้องทำ! เมื่อ iOS 14 ลดประสิทธิภาพ Facebook Ads

สิ่งที่ต้องทำ-เมื่อ-iOS-14-ลดประสิทธิภาพ-Facebook-Ads

#เตรียมตัวให้พร้อมก่อนยิงแอด ในวันที่การยิงแอดยากขึ้นกว่าแต่ก่อน เมื่อ iOS14 มีระบบ Privacyที่ปรับนโยบายใหม่ทำให้ยิงแอดขั้นสูงแบบ conversion เจาะกลุ่มลูกค้าได้ยากขึ้น!