Tag Archives: กราฟิก

ยกตัวอย่างโลโก้แบรนด์ดัง-สีบอกอะไรบ้าง?

ยกตัวอย่างโลโก้เพจดัง-สีบอกอะไรบ้าง

ตามหลักจิตวิทยาผู้คนจะตัดสินบุคลิกภาพของแบรนด์ตามสีของแบรนด์ นั่นทำให้สีก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญเพราะสีก็เหมือนจิตวิทยา 85% ของผู้บริโภคเห็นว่าสีเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้า