เทคนนิควางระบบหลังบ้านเพื่อขยายธุรกิจ และวิธีใช้แชทบอทช่วยตอบลูกค้า