ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์มีไปทำไม!!!

การมีที่ปรึกษาทางการตลาด สามารถช่วยให้ธุรกิจของท่านขยายธุรกิจ รวมถึง ก้าวเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ เติบโตไปอย่างยั่งยืน รวมถึง เพิ่มยอดขาย รายได้ ให้กับธุรกิจด้วย

กลยุทธ์การวางแผน

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหรือลูกค้าตัวจริงของธุรกิจของคุณเป็นกลุ่มไหน มีพฤติกรรมการบริโภคหรือการใช้บริการเป็นอย่างไร

ใช้เครื่องมือ ในการวิเคราะห์และ เฝ้าตรวจสอบ

เพื่อคอยดูแลผลและจะสามารถปรับปรุงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงที Google analytics, Google search Console หรือ ฮีทแมพ Heat Map ที่สามารถจะบอกได้ว่าลูกค้าหรือผู้คนที่เข้ามายังเว็บไซต์ สนใจเรื่องราวอะไรในเว็บไซต์บ้าง

พัฒนาการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและการสื่อสาร

ด้วยเครื่องมือทางการตลาด เช่น การทำแคมเปญผ่าน Social Media ที่สามารถ เพิ่มความผูกพันกับลูกค้าให้แน่นแฟ้นมากขึ้นทั้ง การซื้อ รวมทั้ง การทำอย่างเป็นธรรมชาติ

Branding

เข้าใจในเรื่องของแบรนด์ธุรกิจของคุณด้วยการพูดคุยหรือการถามตอบปัญหา ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์จะต้องสามารถทำงานไปบนแกนหลักหรืออัตลักษณ์ของแบรนด์ของคุณที่มีมาอย่างชัดเจนให้ขยายและเด่นชัดมากขึ้น

หาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

เพื่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงดึงดูดกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เข้าสู่ธุรกิจ

ประเมินผลและวิเคราะห์การตลาด

การซื้อโฆษณาในช่องทางโซเชียลมีเดีย การทำ seo หรือ การทำการตลาดผ่านอีเมล์ email Marketing และ สามารถนำการประเมินผลนั้น มาใช้ปรับปรุง หาวิธีทำการตลาดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ธุรกิจแบบไหน บ้างที่ต้องการที่ปรึกษา!!

  • ต้องการที่จะขยายหรือเติบโตกลุ่มลูกค้าหรือฐานลูกค้า
  • ต้องการตั้งเป้าหมายและกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ที่ชัดเจนและถูกต้อง
  • ต้องการแผนการตลาดที่ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
  • ต้องการเรียนรู้และเข้าใจคู่แข่งทางการตลาดในตลาดเดียวกัน
  • ต้องการพัฒนาความผูกพันธ์ระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ของคุณ
  • ต้องการวิเคราะห์และวัดผลเพื่อนำไปพัฒนาสร้างโอกาสความสำเร็จ

ติดต่อปรึกษาการตลาดออนไลน์

Read Our Latest News