ภญ.จิตรา กองอิ้ม (Jinny)

จบเภสัชศาสตร์บัญฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1

ประสบการณ์ด้้านออนไลน์

  • สร้างยอดขายผ่านเฟสบุ๊คกว่า 30 ล้านบาท ในสินค้ากลุ่ม อาหารเสริมความงาม และสินค้าน้ำเข้า
  • ทำเพจเราจะผอมไปด้วยกัน ผู้ติดตาม 570,000 คน และ เพจลืมป่วยผู้ติดตาม 600,000 คน

ผลงานที่ผ่านมา

  • สอนการตลาดออนไลน์ เพจ Jinny Maketing ผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คน มีลูกศิษย์มากกว่า 5,000 คน
  • ที่ปรึกษาธุรกิจและการตลาดออนไลน์ให้กับแบรนด์ชั้นนำ
  • ได้รับคัดเลือกให้เป็น Facebook marketing partner สำหรับ เอเจนซี่
  • สอนการตลาดออนไลน์
  • ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์